1. tradiční led(n)ová jízda Dědy Mrazíka (14.1.2006)

venkovní teplota v 10:00 hod. -7 °C

Created by