„My, členové MOTODEBIL´S  BOYS v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, v čase obnovy a
rozkvětu značky Stadion S11 a S22, věrni tradicím této značky, odhodláni chránit,
opravovat a rozvíjet stroje této značky v duchu nedotknutelných hodnot,
založených na úctě k této značce, odhodláni střežit a rozvíjet toto tech-
nické, kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit
se všemi osvědčenými principy organizace MOTODEBIL´S
BOYS prostřednictvím svobodně zvolených zástupců,
přijímáme toto demokratické usnesení.“Rok 1995 - Cína-Hujer-Konrád - zakládající členové MOTODEBIL´S BOYS
Created by